DOMŮ‎ > ‎

ARS KLUB

ARS KLUB - zájmový spolek umělců všech žánrů, Č. Budějovice
Hlavním posláním ARS KLUBU z.s. je udržovat a oživovat lidové zvyky a tradice. Zajišťovat neprofitní, nezávislé kulturní iniciativy před převažujícími komerčními trendy
kultury, usilovat o vzájemný kontakt umělců a využívat jejich tvůrčího potenciálu pro realizaci tradičních i netradičních projektů. Největší zastoupení má v ARS KLUBU
sekce lidových řemesel, která má 75 členů. Česká republika navázala na program UNESCO systémem NOSITELÉ TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL. Od roku 2001 
oceňuje v jeho rámci ministr kultury ČR zmíněným titulem mistry, kteří nejlépe ovládají zánikem ohrožené technologie tradiční výroby, podílejí se na jejich uchování, 
šíření a předávání dalším generacím. Za existenci tohoto systému bylo oceněno pět desítek výrobců z mnoha řemeslných oborů. Za ARS KLUB lze představit dva držitele tohoto titulu a řezbáře Jiřího Drhovského a Jiřího Honisse mistra v podmalbě na skle.

ARS KLUB z.s.
Riegrova 1853/6, Č. Budějovice, 370 01
IČ: 157 71 008
(zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Č. Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 269)