OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ GALERIE:

- klubové večery na různé téma

- výstavní činnost

- večery s různými hudebními žánry

- malé jevištní formy - pro děti a dospělé

- tvůrčí dílny - předvádění lidových řemesel

- módní přehlídky - dovednosti v módě

- koncerty žáků konzervatoře

- besedy pod hvězdným nebem

- svatby

- společenské večírky

- příměstské tábory 


Vážení příznivci kultury, 

 dovolte, abych Vás oslovila v zájmu rozvoje kultury a obohacení kulturního života v Č. Budějovicích. Agentura M-ARS CB s.r.o. se stala provozovatelem nekomerční GALERIE NA DVORKU, která kdysi byla renomovanou galerií a čekala na svou příležitost několik let, aby se mohla opět vrátit a navázat na svou dřívější činnost.
    Programem obnovené GALERIE NA DVORKU je podpora místních a kulturních tradic a aktivit v oblasti amatérského umění. Zahrnuje prezentaci záměrů, které jsou v regionu kvalitativně a kvantitativně zastoupeny, ale bohužel se jim koncepčně nevěnuje žádná galerie ani kulturní instituce.
    GALERIE NA DVORKU slouží jako sezónní galerie (květen - září) s nekomerční náplní prezentující neprofesionální výtvarné aktivity - naivní umění, lidové umění, alternativní umění, řemesla, dětský výtvarný projev, výtvarné práce handicapovaných spoluobčanů, výstavy studentů a žáků základních a uměleckých škol, středních škol i univerzit.
    Dům v němž se GALERIE NA DVORKU nachází, sloužil více než polovinu minulého století kultuře. Prostory v domě využívá i univerzitní divadlo SUD. Různé umělecké obory, které působí vedle sebe, mohou sloužit k rozšíření nabídky alternativní kultury v našem městě i se navzájem inspirovat.