Vážení příznivci kultury,

dovolte, abych Vás oslovila v zájmu rozvoje kultury a obohacení kulturního života v Č. Budějovicích. Agentura M-ARS se stala provozovatelem nekomerční GALERIE NA DVORKU, která kdysi byla renomovanou galerií a čekala na svou příležitost několik let, aby se mohla opět vrátit a navázat na svou dřívější činnost.

Programem obnovené GALERIE NA DVORKU je podpora místních a kulturních tradic a aktivit v oblasti amatérského umění. Zahrnuje prezentaci záměrů, které jsou v regionu kvalitativně a kvantitativně zastoupeny, ale bohužel se jim koncepčně nevěnuje žádná galerie ani kulturní instituce.GALERIE NA DVORKU slouží jako sezónní galerie (květen - září) s nekomerční náplní prezentující neprofesionální výtvarné aktivity - naivní umění, lidové umění, řemesla, dětský výtvarný projev, výtvarné práce handicapovaných spoluobčanů, výstavy studentů a žáků základních a uměleckých škol, středních škol i univerzit.

Dům v němž se GALERIE NA DVORKU nachází, sloužil více než polovinu minulého století kultuře. Od loňského roku využívá prostor v domě i univerzitní divadlo SUD. Vzájemná spolupráce obou subjektů bude sloužit k prospěchu s bohatým výsledkem. Různé umělecké obory, které působí vedle sebe, mohou sloužit k rozšíření nabídky alternativní kultury v našem městě i se navzájem inspirovat.

Obsahové zaměření galerie:
klubové večery na různé téma
výstavní činnost
folkové a folklórní podvečery, jazzové večery
filmový klub (promítání na zeď)
malé jevištní formy - pro děti a dospělé
sběratelská burza, tvůrčí dílny - předvádění lidových řemesel
divadlo jednoho herce
módní přehlídky - dovednosti v módě
koncerty žáků konzervatoře
společenské párty
besedy pod hvězdným nebem

SPONZORING

Touto cestou bych Vás chtěla oslovit a požádat o možnou finanční spolupráci, která by dala galerii příležitosti se rozvíjet. Rovněž město České Budějovice podpořilo znovuotevření galerie a projevuje velký zájem o její činnost. Bohužel náklady jsou nemalé a finanční příspěvky od jednoho dárce nestačí. Oblast zařízení galerie je široká a obsahuje např. nakoupení výstavního fundusu, pódia, světel, židlí pro návštěvníky, náklady spojené s organizačním zajištěním akcí apod.

Za finanční dary, které galerii velmi pomohou Vám nabízíme možnosti prezentace v galerii: 

1)HLAVNÍ SPONZOR
- umístění loga firmy v galerii
- uvedení loga na všech propagačních materiálech (plakáty,letáky,pozvánky) 

2)ČÁSTEČNÝ SPONZOR
- uvedení loga na všech pozvánkách, letácích a plakátech 

3)VÝBĚROVÁ REKLAMA
- uvedení loga na pozvánkách k jednotlivým výstavám 

Věříme, že podle Vašich možností a uvážení, citlivě posoudíte záměr, který mi není lhostejný a podpoříte realizaci a rozvoj GALERIE NA DVORKU. 

Děkuji za pochopení a těšíme se na Vaši případnou návštěvu 


Za agenturu M-ARS
Marie Kubovcová